Dostupné kurzy

Kurz zváračov

Kurz zváračov

Preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení - test

obnova certifikátu 1 verzia

obnova certifikátu 1 verzia

obnova certifikátu PRE ZAMESTNANCOV

Kurz elektrotechnikov

Kurz elektrotechnikov

Kurz pozostáva z troch častí a to z prednášky, cvičného testu a záverečného testu, po ktorom študent získavá certifikát. Pre umožnenie absolvovania záverečného testu musí študent prejsť prednáškou a cvičným testom.