Dostupné kurzy

KURZ VIAZAČOV BREMIEN

KURZ VIAZAČOV BREMIEN

Prípravný kurz pre viazačov bremien 

OBSLUHA STAVEBNÉHO STROJA

OBSLUHA STAVEBNÉHO STROJA

Základný kurz : cena 144 bez DPH
Foto: 3x2,5    Vodičské oprávnenie: 
C,T.....nad 3,5t   
B..........do 3,5t                                                                
-         zákazník vyplní prihlášku, donesie lekársku prehliadku ( nie            staršia ako 6 mesiacov )
-         kópia OP,VP, tel.číslo, mail
-         ak je potvrdená  prihlášku od lekára, dohodne sa školenie            so školiteľom, priložíme záznamovú knihu,  OH, testy a ,   
           súhlas/zmluva GDPR

KURZ MOTOROVÉ VOZÍKY

KURZ MOTOROVÉ VOZÍKY

Základný kurz : cena 92 bez DPH

Foto: 3 x 2,5    

-         zákazník donesie prihlášku potvrdenú od lekára (nie staršia ako 6  

           mesiacov)

-         prefotíme OP, VP, tel. číslo, mail.adresa

-         dohodneme školenie so školiteľom

-         ku školeniu priložíme vyplnenú prihlášku, záznam. knihu,  testy, OH, súhlas  

           so sprac. údajov

-         zákazník dostane po školení preukaz na príslušnú skupinu vozíkov

-         W1,W2 – ak má vodič len preukaz ,,B,, - obmedzenie ,,nad 3,5t mimo   

          pozemných komunikácií,,


Kurz elektrotechnikov

Kurz elektrotechnikov

Kurz pozostáva z troch častí a to z prednášky, cvičného testu a záverečného testu, po ktorom študent získavá certifikát. Pre umožnenie absolvovania záverečného testu musí študent prejsť prednáškou a cvičným testom.

Základný kurz viazač bremien

Základný kurz viazač bremien

Základný kurz viazač bremien

popis