Dostupné kurzy

MOTOROVÉ PÍLY

MOTOROVÉ PÍLY

Základný kurz - cena 88,- bez DPH

Foto - 3x2,5

 • zákazník donesie prihlášku potvrdenú od lekára(nie staršiu ako 6 mesiacov)
 • prefotíme OP,VP, tel. číslo, mail
 • záznamová kniha, testy, OH, súhlas so spracovaním osobných údajov
 • zákazník dostane po školení preukaz na príslušnú skupinu vozíkov
 • rozširovací kurz - kurz, keď chce zákazník rozšíriť o skupinu
 • pravidelný kurz - každoročné školenie, pokiaľ zákazník pracuje na stroji
 • aktualizácia       - robí sa každých 5 rokov preškolenie, aby neprepadol                                                 preukaz

OBOZNÁMENIA S PREDPISMI BEZPEČNOSTI

OBOZNÁMENIA S PREDPISMI BEZPEČNOSTI

Základný kurz - 25,- eur bez DPH

Oboznámenia s predpismi bezpečnosti ochrane zdravia pri práci patria sem:

- baranidlá

- vyťahovače

- vŕtacie piloty

- vŕtacie súpravy

- betónové čerpadlá

- ručné elektrické, hydraulické, hydrostatické, pneumatické náradia 

KURZ VIAZAČOV BREMIEN

KURZ VIAZAČOV BREMIEN

Základný kurz - 33,- eur bez DPH

Foto - nie je potrebné

 • zákazník vyplní prihlášku, donesie lekársku prehliadku ( nie staršiu ako          mesiacov)
 • prefotíme OP, zapíšeme tel. číslo, mail
 • keď bude prihláška potvrdená, dohodneme školenie, priložíme záznamovú      knihu, prihlášku, testy, otázky, súhlas o spracovaní osoných údajov
 • rozširovací kurz - kurz, keď chce zákazník rozšíriť o skupinu
 • pravidelný kurz - každoročné školenie, pokiaľ zákazník pracuje na stroji
 • aktualizácia - robí sa každých 5 rokov preškolenie, aby neprepadol preukaz


OBSLUHA STAVEBNÉHO STROJA

OBSLUHA STAVEBNÉHO STROJA

Základný kurz - 144,- eur bez DPH

Foto - 3x2,5

Vodičské oprávnenie - B ......obmedzenie do 3,5t mimo poz. komunikácií

                                         - C,T.... bez obmedzenia nad 3,5 t

 • zákazník vyplní prihlášku, donesie lekársku prehliadku ( nie staršiu ako          6 mesiacov)
 • prefotíme OP, zapíšeme tel. číslo, mail
 • keď bude prihláška potvrdená, dohodneme školenie, priložíme záznamovú     knihu, prihlášku, testy, otázky, súhlas o spracovaní osobných údajov
 • rozširovací kurz - kurz, keď chce zákazník rozšíriť o skupinu
 • pravidelný kurz - každoročné školenie, pokiaľ zákazník pracuje na stroji
 • aktualizácia - robí sa každých 5 rokov preškolenie, aby neprepadol preukaz 


KURZ MOTOROVÉ VOZÍKY

KURZ MOTOROVÉ VOZÍKY

Základný kurz - 92,- eur bez DPH

Foto - 3x2,5

Vodičské oprávnenie - W1,W2 - ak má vodič len vodičský skup,,B,, má obmedzenie nad 3,5 t mimo pozemných komunikácií

 • zákazník vyplní prihlášku, donesie lekársku prehliadku ( nie staršiu ako          6 mesiacov)
 • prefotíme OP, zapíšeme tel. číslo, mail
 • keď bude prihláška potvrdená, dohodneme školenie, priložíme záznamovú     knihu, prihlášku, testy, otázky, súhlas o spracovaní osobných údajov
 • rozširovací kurz - kurz, keď chce zákazník rozšíriť o skupinu
 • pravidelný kurz - každoročné školenie, pokiaľ zákazník pracuje na stroji
 • aktualizácia - robí sa každých 5 rokov preškolenie, aby neprepadol preukaz 


KURZ ELEKTROTECHNIKOV

KURZ ELEKTROTECHNIKOV

Základný kurz - 95,- eur + DPH

Rozšírenie  o obsluhu 1 zariadenia  - 36,- eur + DPH

Pravidelné školenie - 17,- eur + DPH (1 x za 2 roky)

Aktualizácia - 49,- eur + DPH  ( 1x za 5 rokov) 

Kurz pozostáva z troch častí:

- prednášky, cvičného testu a záverečného testu

- po skončení študent získava certifikát. 

- pre umožnenie absolvovania záverečného testu musí študent prejsť

   prednáškou a cvičným testom.


OBSLUHA ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

OBSLUHA ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Základná kurz - cena 72,- bez DPH

Foto - nie je potrebné

 • lekárska prehliadka nie je potrebná ( len v prípade, že skúšky sa vykonávajú v Žiline)
 • prefotíme OP, zapíšeme tel. číslo, mail
 • keď bude prihláška potvrdená, dohodneme školenie, priložíme záznamovú    knihu, prihlášku, testy, otázky, súhlas o spracovaní osobných údajov
 • pravidelný kurz - každoročné školenie, pokiaľ zákazník pracuje na stroji
 • aktualizácia - robí sa každých 5 rokov preškolenie, aby neprepadol preukaz
 • pravidelný kurz - každoročné školenie, pokiaľ zákazník pracuje na stroji 

                                 - Hydraulická ruka - raz za 24mesiacov
                                 - Plošina - raz za 12 mesiacov
 • žeriavy a pracovné plošiny( mobilný a vežový žeriav výložníkového typu, autoplošiny) - skúšky sa robia u technickej inšpekcie v Žiline
 • pravidelné školenie cez revízneho technika sa robí každé dva rokyBOZP

BOZP

BOZP - cenník :

BOZP = 12,- eur bez DPH

BOZP + pracovníkov vo výškach = 24,- eur bez DPH

Výšky = 12,- eur bez DPH

BOZP + vodič = 24,- bez DPH

BOZP pre obsluhu KROVINOREZOV, KOSAČIEK a VYŽÍNAČIEK = 24,- eur bez DPH

- základný kurz BOZP + 1 zariadenie = 12,- eur bez DPH

- rozšírenie o obsluhu 1 zariadenie   = 12,- eur bez DPH

- pravidelné školenie - 1 x za 2 roky  = 12,- eur bez DPH

BOZP pre pracovníkov so zobrazovacími jednotkami = 12,- eur bez DPH

- 1x za 2 roky